0165-820983
Kade 40 Roosendaal

Heb ik recht op subsidies voor een scootmobiel?

Het antwoord op deze vraag is heel erg afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw zorgbehoefte, uw gezinssamenstelling en uw inkomen. Hieronder kunt u een aantal regelingen vinden die mogelijk relevant zijn voor uw situatie.

De Scootmobiel Winkel helpt u graag bij het aanvragen van een pgb (persoonsgebonden budget) voor een scootmobiel!

WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor mensen met een beperking. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen. De Wmo is er bijvoorbeeld voor ouderen, mensen met een handicap, mobiliteitsbeperking of mensen met een psychisch probleem. Zij kunnen de gemeente vragen om ondersteuning zoals huishoudelijke hulp, een scootmobiel of een rolstoel.

Gemeente verantwoordelijk voor Wmo.

Uw gemeente bepaalt voor een groot deel zelf hoe ze de Wmo uitvoert. Als u hulp of voorzieningen vanuit de Wmo wilt aanvragen, doet u dit daarom bij uw gemeente. De meeste gemeenten hebben een loket waar u terecht kunt met vragen. Soms heet dat het Wmo-loket, bij andere gemeenten Zorgloket of Loket Wegwijs.

PGB (persoonsgebonden budget)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Hiervoor heeft u wel een indicatie nodig van uw gemeente. Indien u recht heeft op een PGB geld hiervoor vaak wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. In sommige gevallen is het goedkoper om zelf een scootmobiel of hulpmiddel aan te schaffen omdat dan de eigen bijdrage komt te vervallen.

U kunt een pgb vanuit de Wmo aanvragen voor hulp in de huishouding, voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen. Zoals een voorziening of aanpassing in en rond uw huis, een rolstoel of een scootmobiel. Het moet gaan om een voorziening die voor u persoonlijk bestemd is en die u voor langere tijd nodig heeft.

U kunt bij uw gemeente een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen uit de Wmo. Daarmee kunt u de hulp waar u recht op heeft zelf inhuren of kopen. U kunt ook kiezen voor zorg in natura. Dan regelt de gemeente de zorg voor u. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort of type scootmobiel u krijgt (meestal 3 wiel), of wie u gaat helpen in de huishouding.

Let op! Indien u kiest voor zorg in natura kunt u niet meer zelf kiezen voor een bepaald type of model maar krijgt u (indien u er recht op heeft) een scootmobiel toegewezen.

U heeft ten alle tijden recht om zelf een scootmobiel te kiezen en deze (deels) te laten vergoeden door de gemeente indien u recht heeft op WMO en PGB. Sommige gemeenten zijn hier makkelijk in, andere hebben afspraken met grote zorgleveranciers en kiezen liever voor u. Dit is echter geen verplichting!

Hoe kan ik een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen?

U kunt een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en voor hulp en ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hoe u een pgb aanvraagt, is afhankelijk van de regeling.
U kunt uw aanvraag voor een pgb doen via 1 van de zorgkantoren die de budgetten voor de pgb’s toekennen. U kunt de aanvraag ook doen bij 1 van de CIZ-kantoren. Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar u en naar een zorgkantoor bij u in de buurt. Het zorgkantoor bepaalt of u in aanmerking komt voor een pgb. En welk bedrag aan pgb u krijgt, voor welke periode en wanneer u het geld krijgt uitbetaald.

Uitbetaling pgb

Heeft u een pgb vanuit de AWBZ? Dan krijgt u het geld van het zorgkantoor. De gemeente betaalt een pgb uit de Wmo. Meestal krijgt u het jaarbedrag in gedeelten uitbetaald: per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen.

0165 – 82 09 83
info@descootmobielwinkel.nl

Kom in contact
close slider

MV

Brochure aanvragenProefrit aanvragenAnders